Obchodné podmienky

Objednávka

Po odoslaní objednávky Vám bude zaslaný automatický email potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky a jej obsah. Následne Vám oznámime termín expedície tovaru. Každá prijatá objednávka sa považuje za záväznú.

O odoslaní tovaru Vás budeme informovať v deň jeho expedície mailom, v ktorom nájdete číslo zásielky a predpokladaný termín doručenia.

Zrušenie objednávky

Ako kupujúci máte právo odstúpiť od objednávky bez akéhokoľvek postihu, v prípade že nám túto skutočnosť oznámite mailom alebo telefonicky do dňa expedície tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

Zodpovednosť za škody na tovare a kompletnosť balenia

Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci povinný si tento prehliadnuť a skontrolovať celý obsah balenia, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

V prípade, že obsah zásielky nieje v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Ochrana osobných údajov

Ak sa stanete zákazníkom nášho internetového obchodu, dávate už pri registrácii súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Údaje o Vašich nákupoch v našom internetovom obchode sú zhromažďované kvôli zaistenu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a slúžia i k Vašej spätnej kontrole. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate v našom internetovom obchode sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. Vaše kontaktné údaje a informácie o nákupoch nie sú poskytované tretej strane (s výnimkou kuriérskej spoločnosti, v prípade dopravy Vašej zásielky pomocou tejto služby).

EverestShop.sk © 2022